tel:0912
قبلی
 بایگانی ریلی تمام اتوماتیک کارسیس
بایگانی ریلی تمام اتوماتیک کارسیس
مشاهده
کمد بایگانی ریلی متحرک اسناد کارسیس
کمد بایگانی ریلی متحرک اسناد کارسیس
مشاهده
کمد رختکن جالباسی فلزی کارسیس
کمد رختکن جالباسی فلزی کارسیس
مشاهده
قفسه بایگانی ریلی کارسیس
قفسه بایگانی ریلی کارسیس
مشاهده
کمد بایگانی دوار گردان کارسیس
کمد بایگانی دوار گردان کارسیس
مشاهده
بایگانی ریلی متحرک کارسیس
بایگانی ریلی متحرک کارسیس
مشاهده
قفسه کتابخانه ریلی + کمد کتابخانه متحرک کارسیس
قفسه کتابخانه ریلی + کمد کتابخانه متحرک کارسیس
مشاهده
دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
(2)
(0)
بایگانی ریلی چیست؟ بایگانی ریلی ,به سیستم قفسه بندی گویند که با حرکت روی ریل قابلیت جابجایی دارد. بدین ترتیب، کلیه راهرو‌‌‌‌های متداول در قفسه بندی ثابت حذف و تنها نیاز به یک راهرو مشترک بین تمامی قفسه است. تفاوت‌‌‌‌های قفسه ثابت و متحرک ♻چه تفاوتهایی بین قفسه ثابت و متحرک وجود دارد؟ الف. با حذف راهرو‌‌‌‌های متداول در قفسه‌‌‌‌های ثابت حدود 80% به ظرفیت فضای موجود اضافه میشود. ب. وجود فضای بسته در کل سیستم مانع ورود گرد و خاک، حشرات موذی و ... شده؛ عمر اسناد بایگانی را افزایش میدهد. ج. بدلیل داشتن درب و قفل مرکزی امنیت اسناد به مراتب افزایش پیدا میکند. د. زیبایی محیط را با توجه به رنگ آمیزی دلخواه مشتری افزایش داده، محیط را مطبوع تر مینماید. ه. طبقه بندی مدارک را تسهیل میکند. ظرفیت هر بلوک ♻ظرفیت پذیری هر بلوک ( واحد ) چقدر است ؟ ظرفیت پذیری هر بلوک بایگانی متحرک نسبت به طول و عرض و ارتفاع سیستم تعیین میگردد. که با مشخص نمودن فضای بایگانی و همچنین نوع پرونده مشتریان قابل محاسبه است . بعنوان مثال : یک دستگاه قفسه به طول 300cm، عرض 80cm، ارتفاع 230cm، گنجایش 3990cm معادل 7980 عدد پوشه به ضخامت نیم سانتی متر را در خود جای میدهد.
🚩 بایگانی ریلی چیست؟
 
 
بایگانی ریلی به سیستم قفسه بندی گویند که با حرکت روی ریل قابلیت جابجایی دارد.
 
 
بدین ترتیب، کلیه راهرو‌‌‌‌های متداول در قفسه بندی ثابت حذف و تنها نیاز به یک راهرو مشترک بین تمامی قفسه است.
 
 
تفاوت‌‌‌‌های قفسه ثابت و متحرک
 
 
♻چه تفاوتهایی بین قفسه ثابت و متحرک وجود دارد؟
 
 
الف. با حذف راهرو‌‌‌‌های متداول در قفسه‌‌‌‌های ثابت حدود 80% به ظرفیت فضای موجود اضافه میشود.
 
 
ب. وجود فضای بسته در کل سیستم مانع ورود گرد و خاک، حشرات موذی و ... شده؛ عمر اسناد بایگانی را افزایش میدهد.
 
 
ج. بدلیل داشتن درب و قفل مرکزی امنیت اسناد به مراتب افزایش پیدا میکند.
 
 
د. زیبایی محیط را با توجه به رنگ آمیزی دلخواه مشتری افزایش داده، محیط را مطبوع تر مینماید.
 
 
ه. طبقه بندی مدارک را تسهیل میکند.
 
 
ظرفیت هر بلوک
 
 
ظرفیت پذیری هر بلوک ( واحد ) چقدر است ؟
 
 
ظرفیت پذیری هر بلوک بایگانی متحرک نسبت به طول و عرض و ارتفاع سیستم تعیین میگردد. که با مشخص نمودن فضای بایگانی و همچنین نوع پرونده مشتریان قابل محاسبه است.
 
 
          بعنوان مثال : یک دستگاه قفسه به طول 300cm، عرض 80cm، ارتفاع 230cm، گنجایش 3990cm معادل 7980 عدد پوشه به ضخامت نیم سانتی متر را در خود جای میدهد.
 
 
 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر