tel:0912
قبلی
 بایگانی ریلی تمام اتوماتیک کارسیس
بایگانی ریلی تمام اتوماتیک کارسیس
مشاهده
کمد بایگانی ریلی متحرک اسناد کارسیس
کمد بایگانی ریلی متحرک اسناد کارسیس
مشاهده
کمد رختکن جالباسی فلزی کارسیس
کمد رختکن جالباسی فلزی کارسیس
مشاهده
قفسه بایگانی ریلی کارسیس
قفسه بایگانی ریلی کارسیس
مشاهده
کمد بایگانی دوار گردان کارسیس
کمد بایگانی دوار گردان کارسیس
مشاهده
بایگانی ریلی متحرک کارسیس
بایگانی ریلی متحرک کارسیس
مشاهده
قفسه کتابخانه ریلی | کمد کتابخانه متحرک کارسیس
قفسه کتابخانه ریلی | کمد کتابخانه متحرک کارسیس
مشاهده
پروژه کمد بایگانی ریلی متحرک و ثابت  سازمان نظام مهندسی ایران پروژه کمد بایگانی ریلی متحرک و ثابت سازمان نظام مهندسی ایران پروژه بایگانی ریلی سازمان نظام مهندسی ایران در اسفند ماه ۱۳۹۵ در تهران منطقه باقرشهر بهشت زهرا توسط گروه تولیدی و تخصصی کارسیس نصب و راه اندازی گردید. یکشنبه هجدهم تیر ۹۶ پروژه فایل بایگانی ریلی متحرک,قفسه ریلی و ثابت بیمارستان شفا یحئیان پروژه فایل بایگانی ریلی متحرک,قفسه ریلی و ثابت بیمارستان شفا یحئیان این پروژه در سال ۱۳۹۲ به تعداد ۶۰ دستگاه قفسه بایگانی ریلی با کمک خیرین بزرگ منطقه ۱۲ تهران و مدیر محترم آقای ساعدی و همکاری عمیق شرکت کارسیس انجام گردید.
یکشنبه هجدهم تیر ۹۶
پروژه قفسه بایگانی ریلی,کمد ثابت دانشگاه هنر تبریز پروژه قفسه بایگانی ریلی,کمد ثابت دانشگاه هنر تبریز پروژه دانشگاه هنر تبریز بعد از بازدید رییس محترم دانشگاه از کارخانه گروه صنعتی کارسیس و تجزیه و تحلیل خود ایشان درمیان شرکت های فعال در زمینه تولید وفروش قفسه بایگانی ریلی توسط ایشان تایید گردیده به گروه کارسیس محول گردید. یکشنبه هجدهم تیر ۹۶ پروژه دانشگاه علوم پزشکی تهران پروژه دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت کارسیس تهران بزرگترین تولید کننده حال حاضر کشور در زمینه ساخت و فروش قفسه بایگانی ریلی، فایل بایگانی ریلی، کمد بایگانی ریلی،سیستم بایگانی ریلی، قابلیت تبدیل به اتوماتیک  کمد  بایگانی ریلی مکانیکی  : تولید کمد  بایگانی ریلی ،بایگانی ریلی، کمد بایگانی، قفسه بایگانی، سیستم بایگانی، بایگانی ریلی، یونیت بایگانی، کمد ریلی، قفسه ریلی، میباشد. جمعه پانزدهم اردیبهشت ۹۶ پروژه فایل بایگانی ریلی متحرک سازمان اوقاف و امور خیریه استان یزد پروژه فایل بایگانی ریلی متحرک سازمان اوقاف و امور خیریه استان یزد پروژه جدید دیگر کارسیس قفسه ریلی با درب و قفل مرکزی و کمد بایگانی ثابت دراداره کل اوقاف و امریه شهر یزد نصب و راه اندازی گردید. یکشنبه یکم اسفند ۹۵