tel:0912
قبلی
 بایگانی ریلی تمام اتوماتیک کارسیس
بایگانی ریلی تمام اتوماتیک کارسیس
مشاهده
کمد بایگانی ریلی متحرک اسناد کارسیس
کمد بایگانی ریلی متحرک اسناد کارسیس
مشاهده
کمد رختکن جالباسی فلزی کارسیس
کمد رختکن جالباسی فلزی کارسیس
مشاهده
قفسه بایگانی ریلی کارسیس
قفسه بایگانی ریلی کارسیس
مشاهده
کمد بایگانی دوار گردان کارسیس
کمد بایگانی دوار گردان کارسیس
مشاهده
بایگانی ریلی متحرک کارسیس
بایگانی ریلی متحرک کارسیس
مشاهده
قفسه کتابخانه ریلی + کمد کتابخانه متحرک کارسیس
قفسه کتابخانه ریلی + کمد کتابخانه متحرک کارسیس
مشاهده
پروژه ساخت و قیمت بایگانی ریلی  صنایع شیمیایی پارچین پروژه ساخت و قیمت بایگانی ریلی صنایع شیمیایی پارچین تولید و ساخت پروژه صنایع شیمیایی پارچین با همت جناب آقای محمودی مسئول امور قراردادها و بازدید ایشان از کارخانه شرکت کارسیس واقع در جاده خاوران که فاصله زیادی نیز با صنایع شیمیایی پارچین نداشته انجام گردید. بعد از این پروژه دو پروژه دیگر نیز از قفسه بندی انبار راک و بایگانی ریلی دیگر نیز به کارسیس واگذار گردید. یکشنبه هجدهم تیر ۹۶ پروژه کمد بایگانی ریلی متحرک و ثابت  سازمان نظام مهندسی ایران پروژه کمد بایگانی ریلی متحرک و ثابت سازمان نظام مهندسی ایران پروژه بایگانی ریلی سازمان نظام مهندسی ایران در اسفند ماه ۱۳۹۵ در تهران منطقه باقرشهر بهشت زهرا توسط گروه تولیدی و تخصصی کارسیس نصب و راه اندازی گردید. یکشنبه هجدهم تیر ۹۶ پروژه فروش و نصب کمد بایگانی ریلی  بیمارستان شفا یحئیان پروژه فروش و نصب کمد بایگانی ریلی بیمارستان شفا یحئیان این پروژه نصب کمد بایگانی ریلی قیمت قفسه ریلی در سال ۱۳۹۲ به تعداد ۶۰ دستگاه قفسه بایگانی ریلی با کمک خیرین بزرگ منطقه ۱۲ تهران و مدیر محترم آقای ساعدی و همکاری عمیق شرکت کارسیس انجام گردید.
خرید و قیمت انواع کمد بایگانی ریلی+قفسه بندی بایگانی اداری+کمد بایگانی ریلی کرج+خرید بایگانی ریلی پومر+کمد بایگانی ریلی پومر+بایگانی ریلی شیراز+بایگانی ریلی مشهد+بایگانی ریلی پومر+بایگانی ریلی اصفهان+کمد بایگانی ریلی تهران +بایگانی ریلی قیمت+خرید قفسه بندی بایگانی ریلی+قیمت قفسه بندی اداری +اجزای قفسه بایگانی ریلی+قفسه بایگانی پرونده+قفسه بایگانی زونکن+قفسه بایگانی متحرک+مشخصات فنی بایگانی ریلی+قفسه های بایگانی ریلی+کمد های بایگانی ریلی+قیمت کمد بایگانی دوار پوشه آویز+قفسه بایگانی پومر+قفسه بایگانی اداری+قفسه بایگانی ریلی قیمت+کمد بایگانی ریلی رمزدار+کمد بایگانی ریلی پومر+کمد بایگانی مکانیزه+کمد بایگانی رمزدار+بایگانی مکانیزه ریلی+قیمت کمد بایگانی+نصاب بایگانی ریلی+نصب قفسه بایسگانی ریلی+نصب کمد بایگانی ریلی پومر+جا به جایی قفسه بایگانی ریلی+نصب و جا به جایی بایگانی ریلی+اجزای کمد بایگانی ریلی+مشخصات فنی سیستم بایگانی ریلی+مشخصات فنی بایگانی ریلی+تولید کننده بایگانی ریلی+بایگانی ریلی قیمت+شرکت پومر بایگانی ریلی+تولید کننده بایگانی ریلی+تولید کننده قفسه بایگانی ریلی اداری+قیمت بایگانی ریلی متحرک+کمد بایگانی ریلی اصفهان+فایل ریلی+کمد بایگانی ریلی کرج+انواع قفسه ریلی اداری+انواع فایل ریلی اداری+
یکشنبه هجدهم تیر ۹۶
پروژه قفسه بایگانی ریلی کمد ثابت دانشگاه هنر تبریز پروژه قفسه بایگانی ریلی کمد ثابت دانشگاه هنر تبریز پروژه دانشگاه هنر تبریز بعد از بازدید رییس محترم دانشگاه از کارخانه گروه صنعتی کارسیس و تجزیه و تحلیل خود ایشان درمیان شرکت های فعال در زمینه تولید وفروش قفسه بایگانی ریلی توسط ایشان تایید گردیده به گروه کارسیس محول گردید. یکشنبه هجدهم تیر ۹۶ نصب و خرید کمد بایگانی ریلی دانشگاه علوم پزشکی تهران نصب و خرید کمد بایگانی ریلی دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت کارسیس تهران بزرگترین تولید کننده حال حاضر کشور در زمینه ساخت و فروش قفسه بایگانی ریلی، فایل بایگانی ریلی، کمد بایگانی ریلی،سیستم بایگانی ریلی، قابلیت تبدیل به اتوماتیک  کمد  بایگانی ریلی مکانیکی  : تولید کمد  بایگانی ریلی ،بایگانی ریلی، کمد بایگانی، قفسه بایگانی، سیستم بایگانی، بایگانی ریلی، یونیت بایگانی، کمد ریلی، قفسه ریلی، است. جمعه پانزدهم اردیبهشت ۹۶