tel:0912
قبلی
 بایگانی ریلی تمام اتوماتیک کارسیس
بایگانی ریلی تمام اتوماتیک کارسیس
مشاهده
کمد بایگانی ریلی متحرک اسناد کارسیس
کمد بایگانی ریلی متحرک اسناد کارسیس
مشاهده
کمد رختکن جالباسی فلزی کارسیس
کمد رختکن جالباسی فلزی کارسیس
مشاهده
قفسه بایگانی ریلی کارسیس
قفسه بایگانی ریلی کارسیس
مشاهده
کمد بایگانی دوار گردان کارسیس
کمد بایگانی دوار گردان کارسیس
مشاهده
بایگانی ریلی متحرک کارسیس
بایگانی ریلی متحرک کارسیس
مشاهده
قفسه کتابخانه ریلی + کمد کتابخانه متحرک کارسیس
قفسه کتابخانه ریلی + کمد کتابخانه متحرک کارسیس
مشاهده
پروژه خرید کمد بایگانی ریلی اداری سازمان اوقاف استان یزد پروژه خرید کمد بایگانی ریلی اداری سازمان اوقاف استان یزد پروژه جدید دیگر کارسیس قفسه ریلی با درب و قفل مرکزی و کمد بایگانی ثابت دراداره کل اوقاف و امریه شهر یزد نصب و راه اندازی گردید.خرید و قیمت انواع کمد بایگانی ریلی+قفسه بندی بایگانی اداری+کمد بایگانی ریلی کرج+خرید بایگانی ریلی پومر+کمد بایگانی ریلی پومر+بایگانی ریلی شیراز+بایگانی ریلی مشهد+بایگانی ریلی پومر+بایگانی ریلی اصفهان+کمد بایگانی ریلی تهران +بایگانی ریلی قیمت+خرید قفسه بندی بایگانی ریلی+قیمت قفسه بندی اداری +اجزای قفسه بایگانی ریلی+قفسه بایگانی پرونده+قفسه بایگانی زونکن+قفسه بایگانی متحرک+مشخصات فنی بایگانی ریلی+قفسه های بایگانی ریلی+کمد های بایگانی ریلی+قیمت کمد بایگانی دوار پوشه آویز+قفسه بایگانی پومر+قفسه بایگانی اداری+قفسه بایگانی ریلی قیمت+کمد بایگانی ریلی رمزدار+کمد بایگانی ریلی پومر+کمد بایگانی مکانیزه+کمد بایگانی رمزدار+بایگانی مکانیزه ریلی+قیمت کمد بایگانی+نصاب بایگانی ریلی+نصب قفسه بایسگانی ریلی+نصب کمد بایگانی ریلی پومر+جا به جایی قفسه بایگانی ریلی+نصب و جا به جایی بایگانی ریلی+اجزای کمد بایگانی ریلی+مشخصات فنی سیستم بایگانی ریلی+مشخصات فنی بایگانی ریلی+تولید کننده بایگانی ریلی+بایگانی ریلی قیمت+شرکت پومر بایگانی ریلی+تولید کننده بایگانی ریلی+تولید کننده قفسه بایگانی ریلی اداری+قیمت بایگانی ریلی متحرک+کمد بایگانی ریلی اصفهان+فایل ریلی+کمد بایگانی ریلی کرج+انواع قفسه ریلی اداری+انواع فایل ریلی اداری+ یکشنبه یکم اسفند ۹۵ پروژه نصب بایگانی ریلی  شهرداری کرمانشاه سر پل ذهاب پروژه نصب بایگانی ریلی شهرداری کرمانشاه سر پل ذهاب پروژه جدید نصب بایگانی ریلی از شرکت تولید کننده سیستم بایگانی ریلی و قفسه بایگانی ریلی مکانیکی کارسیس بعد از معرفی کردن از طرف گمرک پرویز خان کرمانشاه به شهرداری سرپل ذهاب و بازدید از پروژه با رضایت کامل از عملکرد شرکت کارسیس وتوانمندی این شرکت در تولید و نصب قفسه بایگانی ریلی گمرک پرویز خان پروژه شهرداری این شهر نیز از طرف شرکت کارسیس ساخت و نصب گردید. چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۹۵ پروژه قفسه بایگانی ریلی ،قفسه بایگانی ثابت سازمان امورمالیاتی تهران پروژه قفسه بایگانی ریلی ،قفسه بایگانی ثابت سازمان امورمالیاتی تهران سازمان امور مالیاتی تهران از جمله مناطق شهر ری، اسلامشهر، ونک جهان کودک، از مشتریان قدیمی شرکت کارسیس بوده وهست پس از چندین سال بخاطر رضایتی که از پروژه های سال 1385 و 1386 شرکت کارسیس داشتند پروژه جدید خود را این بار نیز به کارسیس سپردند. جمعه بیست و دوم بهمن ۹۵ پروژه کمد بایگانی ریلی شیراز  کارخانه سیمان فارس نو پروژه کمد بایگانی ریلی شیراز کارخانه سیمان فارس نو شرکت کارسیس بزرگترین تولید کننده سیستم های متحرک بایگانی ریلی وکمد های دوار گردان همواره با کیفیت ترین محصول را برای مشتریان خود ساخته و نصب نموده پروژه شرکت سیمان با ابعاد بسیار بزرگ با وزن بالای پرونده ها که ابعاد هر قفسه به طول5/00 متر با ارتفاع 2/80 سانتی متر است ،بسیار روان و با کیفیت حرکتی بسیار آسان قفسه ها با نیروی انتقال بسیار کم حرکتی به دلیل مکانیزم گیربکس تقویت شده شرکت کارسیس همواره در این ابعاد بزرگ قفسه ها تنها شرکت تولید کننده قفسه های 5 و 6 و حتی 7 متری در ایران است. چهارشنبه سیزدهم بهمن ۹۵ پروژه قفسه بایگانی ریلی آموزش و پرورش استان بوشهر( سال 1394) پروژه قفسه بایگانی ریلی آموزش و پرورش استان بوشهر( سال 1394) شرکت صنعتی کارسیس پروژه قفسه بایگانی ریلی آموزش و پرورش بوشهر ساخت و نصب شده در ساختمان جدید استان بوشهر به تعدا 25 دستگاه در ابعاد 300*80 *250 همراه با 8000 عدد رونکن فلزی انحصاری شرکت کارسیس که درسال 1394 اسفند ماه در سازمان نصب و راه اندازی گردید.
خرید و قیمت انواع کمد بایگانی ریلی+قفسه بندی بایگانی اداری+کمد بایگانی ریلی کرج+خرید بایگانی ریلی پومر+کمد بایگانی ریلی پومر+بایگانی ریلی شیراز+بایگانی ریلی مشهد+بایگانی ریلی پومر+بایگانی ریلی اصفهان+کمد بایگانی ریلی تهران +بایگانی ریلی قیمت+خرید قفسه بندی بایگانی ریلی+قیمت قفسه بندی اداری +اجزای قفسه بایگانی ریلی+قفسه بایگانی پرونده+قفسه بایگانی زونکن+قفسه بایگانی متحرک+مشخصات فنی بایگانی ریلی+قفسه های بایگانی ریلی+کمد های بایگانی ریلی+قیمت کمد بایگانی دوار پوشه آویز+قفسه بایگانی پومر+قفسه بایگانی اداری+قفسه بایگانی ریلی قیمت+کمد بایگانی ریلی رمزدار+کمد بایگانی ریلی پومر+کمد بایگانی مکانیزه+کمد بایگانی رمزدار+بایگانی مکانیزه ریلی+قیمت کمد بایگانی+نصاب بایگانی ریلی+نصب قفسه بایسگانی ریلی+نصب کمد بایگانی ریلی پومر+جا به جایی قفسه بایگانی ریلی+نصب و جا به جایی بایگانی ریلی+اجزای کمد بایگانی ریلی+مشخصات فنی سیستم بایگانی ریلی+مشخصات فنی بایگانی ریلی+تولید کننده بایگانی ریلی+بایگانی ریلی قیمت+شرکت پومر بایگانی ریلی+تولید کننده بایگانی ریلی+تولید کننده قفسه بایگانی ریلی اداری+قیمت بایگانی ریلی متحرک+کمد بایگانی ریلی اصفهان+فایل ریلی+کمد بایگانی ریلی کرج+انواع قفسه ریلی اداری+انواع فایل ریلی اداری+
شنبه بیست و پنجم دی ۹۵